Västkraft i samarbete med kommunen och fastighetsägare ska samverka i en ny samverkansorganisation inom områdena plats och centrumutveckling. Växtkraft kommer att ha en representant i den nya styrelsen.

Läs mer