Ansökan till medel för en popup tillsammans med upplevelsecenter för mat är inskickad

Idag samlades Växtkraft, företagare och Mjölby kommun för ett morgonmöte i Väderstad. En av huvudtalarna var Peter Särud, som presenterade den nystartade organisationen Attraktiva Mjölby. Syftet med organisationen är att stärka attraktiviteten för samtliga tätorter i området. Peter informerade om sin egen anställning som platsutvecklare på halvtid och om rekryteringen av Hanna Ajaxon, som kommer att arbeta som kommunikations- och marknadskoordinator även hon på halvtid. Attraktiva Mjölby är en sammanslutning av tre viktiga parter: fastighetsägare, näringsidkare och kommunen, och styrelsen består av fyra representanter från varje part. Dessutom informerade Peter om det öppna hus som hålls varje onsdag mellan klockan 10 och 12 på deras lokal på Kungsvägen 61 i Mjölby, där alla intresserade av platsutveckling är välkomna att delta.
Peter Srud attraktiva Mjlbyjpg
Peter Särud, Attraktiva Mjölby

Eva Rådander, Anders Carlsson och Caroline Gyllemark bjöds också in till mötet för att diskutera planerna på upplevelsecentra för mat i Väderstad. Caroline gav en uppdatering om det pågående detaljarbetet och informerade om att många av de nödvändiga undersökningarna för att ta fram en detaljplan redan är genomförda, vilket underlättar processen att fastställa detaljplanen.

Eva delade med sig av information om finansieringen av projektet. Hittills har kommunen inte behövt lägga ner mycket pengar då projektet till stor del finansieras av statligt stöd. Planen är att privat finansiering ska användas för att bygga upp centret när det väl är dags för konstruktionen.
Nringslivsmte i Vderstadjpg

Anders betonade vikten av att testa idéer i praktiken och meddelade att man planerar att bygga ett temporärt upplevelsecenter på den gamla silostomten i Väderstad till sommaren 2025. Genom en Pop-Up presentation kommer besökarna bokstavligen få smaka på framtiden. En ansökan om ekonomiskt stöd för projektet har redan skickats in och man förväntar sig ett beslut inom några månader.

Slutligen tackades alla deltagare för deras närvaro vid mötet.