Medlemskap

Medlemskap i Växtkraft

Växtkraft i Mjölby kommun, Ekonomisk förening bildades under 2019 och är en sammanslagning av alla de tidigare lokala företagarföreningarna i Mjölby kommun. Tillsammans hade de gamla föreningarna nästan 200 medlemmar tillsammans och nu har vi ambitionen att bli minst 250 medlemmar i den nya föreningen de kommande åren. En förutsättning för att nå framgång med den nya föreningen är att skapa ett stort engagemang i hela Mjölby kommun. Föreningen har därför budgeterat insatser i såväl centralorten Mjölby men även i våra kransorter Mantorp, Skänninge och Väderstad för att skapa en stark vi-känsla och delaktighet i hela kommunen.

Växtkraft i Mjölby kommun arbetar för att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att verka för kommunens bästa, skapa framtidstro och skapa en känsla av att vi tillsammans kan skapa de bästa förutsättningarna för Mjölbys alla företagare. Föreningen har som mål att samla näringslivet, kommunen och andra aktörer för att offensivt och långsiktigt bidra till att det ska vara bra att verka, bo och leva i Mjölby kommun. Vi förenas av viljan att växa.


Varför ska jag bli medlem?

Du får genom medlemskapet möjlighet att:

 • Påverka vårt utbud av service
 • Skapa kontakter med lokala och regionala aktörer
 • Få tillgång till affärskontakter
 • Bygga nätverk
 • Affärsrådgivning
 • Få tillgång till europeisk – och nationell företagsfinansiering
 • Delta vid nätverksträffar via luncher och frukostar
 • Göra din röst hörd gentemot kommun och region
 • Få tillgång till bra avtal i en mängd olika sammanhang
 • Få tillgång till möteslokaler, lokalt och nationellt till kraftigt rabatterat pris
 • Exponeras i media till kraftig reducerat pris
 • Få tillgång till och bidra till Nyföretagarrådgivning
 • Få stöd och hjälp kring kompetensförsörjning och rekrytering.

 

Genom ditt medlemskap bidrar du till att :

 • Skapa bättre förutsättningar för ett bättre näringslivsklimat i Mjölby kommun
 • Öka intresset för Mjölby som etableringsort. Omvärlden har stort intresse av hur kommunen utvecklas och varför man ska etablera sig just här- Vi hoppas även du bidrar till att fler söker sig just till Mjölby för att etablera sin verksamhet.
 • Vara en starkare gemensam röst för att påverka och opinionsbilda när det gäller lokala företagsfrågor.


Vad kostar det är vara medlem?

Årsavgiften för ett medlemskap består av två delar:

 • serviceavgift per år, som grundar sig på det antal anställda företaget har i Mjölby.
 • Medlemsavgift på 525 kronor per medlem som betalas in en gång.

 

 

Serviceavgift utifrån företagets storlek:

Antal anställda

Serviceavgift 2023

0-1

2 500 kronor

2-5

5 000 kronor

6-10

10 000 kronor

11-25

15 000 kronor

26-50

20 000 kronor

51-uppåt

40 000 kronor