Enkätundersökning om brott bland företag i Mjölby

Mjölby kommun står i frontlinjen för att skapa en tryggare och säkrare miljö för företag i området. Genom en engagerande och omfattande enkätundersökning inbjuds alla företag med en omsättning på 500 000 kronor eller mer att dela sin värdefulla insikt. Syftet med denna viktiga studie är att kasta ljus över de utmaningar som företagen i kommunen står inför när det gäller brott, vilka typer av brott som är av särskild oro, och hur denna kriminalitet påverkar deras verksamhet.

Enktunderskning om brott i Mjlby Kommunjpg

Mjölby kommun är fast besluten att använda resultaten från denna undersökning som ett kraftfullt verktyg för att utveckla och stärka sitt arbete med brottsförebyggande åtgärder. Genom att förstå de konkreta utmaningarna som företagen möter kan kommunen skapa riktade och effektiva strategier för att minska brottsligheten och öka tryggheten för företagare och deras anställda.

Underskning om brottslighet i Mjlby Kommunjpg

Denna enkät är mer än bara en frågeformulär - den är en möjlighet för företag i Mjölby kommun att göra sin röst hörd och påverka förändringen. Genom att delta i undersökningen kan företagen tillsammans med kommunen skapa en bättre och säkrare framtid för hela samhället. Det är ett steg i rätt riktning mot att bygga en mer välmående och trygg affärsmiljö i Mjölby kommun, där företag kan blomstra utan att oroa sig för brottsliga hot. Svara på enkäten senast 2023-11-12