Leader Folkungaland berättade om hur du söker EU pengar

I kväll höll Jeanette Unér och Karl Magnus Uller från Leader Folkungaland ett informativt möte i Mjölby. Där delade de med sig av möjligheterna till stöd för verksamheter på landsbygden, vilket kan främja deras utveckling. I kommunen har redan många företag och föreningar framgångsrikt ansökt om och mottagit stöd från Leader, vilket har bidragit till deras positiva utveckling.

Det är en vanlig missuppfattning att projektstödet endast är tillgängligt för företag på landsbygden. Även om stödet främst riktar sig till verksamheter på landsbygden, sätts gränsen för vad som definieras som landsbygd vid 20 000 invånare. Det betyder att företag och organisationer över hela Mjölby kommun kan ansöka om stöd för att finansiera projekt.
Vxtkraft Leader i Mjlbyjpg

För de som överväger att stärka sin verksamhet är det en klok idé att kontakta Jeanette och Karl Magnus för att diskutera möjligheterna. Under mötet delade några närvarande med sig av sina erfarenheter av att söka stöd. Anders Davidsson presenterade till exempel det allmänna projektstödet som Mjölby jaktskytteklubb har ansökt om för att etablera ett skyttecentrum på Hulje.Vxtkraft Mjlby Mte Leader Folkungalands mtejpeg

Vxtkraft event p stadshotelletjpeg

Från Linköping deltog Johan och Sophie Seger och delade med sig av sin framgångshistoria om hur de har utvecklat sin verksamhet genom att investera i och förbättra arbetsmiljön med hjälpmedel inom biodling. Mötet ordnades i samarbete med Växtkraft i Mjölby kommun.

Stort tack för ett intressant möte. Jag hoppas verkligen att många företag och föreningar kommer att dra nytta av dessa möjligheter och söka stöd för att vidareutveckla sina verksamheter.

Vxtkraft event i Mjlby leader folkungalandjpeg