Upplevelsecenter för mat i Väderstad Nyhetsbrev Oktober 2023

Ändringar i Projektgruppen

Efter en lång tid som projektledare/samordnare i projektet fram till september 2021, har Caroline Davidsson beslutat att avsluta sin tjänst. Carolines bidrag har varit av stort värde för att driva projektet framåt, och vi vill tacka henne för sitt enastående arbete och önska henne all lycka framöver.

Nya Medarbetare och Organisationsförändring


Organisationen har välkomnat två nya medarbetare. Från och med den 1 september har Anders Carlsson börjat som konsult på deltid, med en bakgrund som processledare för Visual Sweden vid Linköpings universitet. Från och med den 16 oktober har Charlotta Rydberg påbörjat sin tjänst som samordnare på halvtid, med erfarenhet från Lantbrukarnas riksförbund (LRF ÖST) och andra relevanta områden.

I den centrala projektgruppen fortsätter Eva Rådander att vara den ansvariga tjänstepersonen för projektet. Annelie Ahlström fortsätter i sin roll som landsbygdssamordnare i Mjölby kommun. I samband med dessa ändringar utvärderas även sammansättningen av projektgruppen.

Arkitekt Thomas Sandell skapar en vision

Arkitekten Thomas Sandell har blivit anlitad för att utforma en vision för Upplevelsecenter för mat. Han kommer att bygga vidare på befintliga skisser och presentera ett förslag för hela området.

Studieresa till England och Italien

Under den andra veckan i oktober genomförde delar av projektgruppen en studieresa till England. Där besöktes bland annat Food Museum i Stowmarket, nära Ipswich, som tidigare var ett lantbruksmuseum men nu har omvandlats till ett upplevelsecenter med fokus på lantbruk och landsbygdsliv, särskilt för barn. Besök gjordes också hos Sam Bompas & Parr, kända för sin verksamhet inom smak och matupplevelser. Vidare utforskades en lantligt belägen rekreationsanläggning där maten spelar en central roll. Det fanns många likheter med vårt projekt, och detta öppnar upp möjligheter för idéutbyte och framtida samarbeten.

Oktober 2023

Upplevelsecenter för Mat

Planerna inkluderar en resa till Italien och besök på FICO (The Italian Food Theme Park) i Bologna i början av 2024. Det kommer även att diskuteras fortsatt samarbete med Italien inom ramen för Swedish Emilia Romagna Network (SERN), där Mjölby kommun är en av de svenska deltagarna. Cecilia Burenby, kommunstyrelsens ordförande i Mjölby kommun, är också ordförande för SERN.

Vderstad upplevelsecenter fr matjpg

Ansökan till Regionalfonden

Under hösten förbereds en ansökan till Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) i Östra Mellansverige. Ansökan kommer att inriktas på finansiering för att bygga och genomföra aktiviteter i ett temporärt pop-up-center på den planerade platsen för Upplevelsecenter för mat under perioden maj-oktober 2025. Det temporära centret kommer att fungera som en provplattform för att testa konceptet och få viktiga insikter om vad allmänheten och företagen efterfrågar. Vi ser fram emot att dela mer information om detta projekt på konferensen den 8 december.

Välkommen till Konferensen den 8 december kl. 09-15

Vi välkomnar alla intressenter och samarbetspartners inom projektet Upplevelsecenter för mat till en konferens den 8 december, som kommer att äga rum på Väderstad AB. Syftet med konferensen är att ge en uppdatering om projektets framsteg och att tillsammans arbeta fram idéer för det temporära pop-up-center som planeras för 2025. Ett detaljerat program kommer att skickas ut till alla anmälda deltagare. Antalet platser är begränsat, så först till kvarn gäller. Sista anmälningsdag är torsdag den 30 november, och du kan anmäla dig genom att kontakta annelie.ahlstrom@mjolby.se.

Tid: Fredag den 8 december kl. 09-15
Plats: Väderstad AB
Kontakt:
- Eva Rådander, marknads- och kommunikationschef, 010-234 51 13, eva.radander@mjolby.se
- Charlotta Rydberg, samordnare, 070-247 10 43, charlotta.rydberg@mjolby.se
- Anders Carlsson, konsult, 070-538 89 08, anders.carlsson@mjolby.se
- Övriga samarbetspartners


Upplevelsecenter fr mat i Vderstadjpg