Bli en del av en 100% förnybar Mjölbyregion

Växtkraft i Mjölby Kommun kraftsamlar för mer än bara näringslivet. Genom vår elhandelsportfölj köper vi 100% förnybar el från lokala elproducenter. Det gynnar inte bara en hållbar samhällsutveckling, utan också lönsamheten i småskalig elproduktion.

Som medlem i Växtkraft har du en unik möjlighet att köpa ditt företags el genom vår egen elhandelsportfölj. Du får samma tjänst som används bland annat av Toyota, Väderstad och detaljhandelsföretaget ICA, där vi överlåter inköpen av el till Bixias elhandelsexperter. Samtidigt tar du ansvaret för att elen är ansvarsfullt producerad, vilket stärker ditt varumärke gentemot kunder och konkurrenter. Vill du veta mer? Fyll i formuläret nedan står tar en Växtkraft representant kontakt med dig!

Växtkraft Mjölby elhandelsportfölj
  • Lågt, stabilt elpris över tid
  • Ger ett unikt miljövärde som stärker ditt företags varumärke
  • Elinköp anpassat efter rådande marknadsutveckling

Frågor & svar om hur Växtkraft portföljförvaltning fungerar!

Vad innebär portföljförvaltning?

Portföljförvaltning är en typ av elavtal, liknande fasta eller rörliga elavtal, men det är utformat för att vara mer effektivt. Syftet med portföljförvaltning är att överträffa det rörliga elpriset över tid. Detta uppnås genom att våra experter köper en del av elen i förväg, innan den distribueras till er som kunder. Detta hjälper till att minska risker och klippa av pristopparna för er som kunder.

 

Hur skiljer sig portföljförvaltning från rörligt elpris?

Ett rörligt elpris varierar med marknadens prissättning, vilket kan leda till oväntat höga elkostnader och osäkerhet. Portföljförvaltning, å andra sidan, syftar till att skydda mot dessa prisökningar genom att göra inköp över en längre tidsperiod, vilket ger mer förutsägbarhet. Historiskt sett har portföljförvaltning resulterat i lägre elpriser jämfört med de som bara följer det rörliga marknadspriset.

Hur fungerar portföljförvaltning?

Våra portföljförvaltare på Bixia har djupgående kunskap om elmarknaden. De analyserar marknadstrender och använder sig av prisfluktuationer för att säkra det mest fördelaktiga priset för våra medlemmar, både på kort och lång sikt. Genom att göra flera inköp när priserna är fördelaktigt låga, kan de optimera det genomsnittliga priset som ni slutligen betalar.

 

”Växtkraft ser på portföljförvaltning som ett sätt att 'låsa' elpriset under perioder där vi förutser att priserna kommer att stiga.”

 

Varför rekommenderar Växtkraft tillsammans med Bixia portföljförvaltning för företagskunder?

Vi rekommenderar portföljförvaltning eftersom elmarknaden innebär stor osäkerhet för företag. Utan åtgärder för att hantera dessa osäkerheter är det svårt att kontrollera kostnader effektivt. Portföljförvaltning erbjuder en robust lösning för att hantera dessa osäkerheter samtidigt som våra förvaltare kan dra nytta av marknadens svängningar till förmån för våra medlemmar.

Ja Tack! Jag vill veta mer om Växtkrafts El-Portfölj