Bli en del av en 100% förnybar Mjölbyregion

Växtkraft i Mjölby Kommun kraftsamlar för mer än bara näringslivet. Genom vår elhandelsportfölj köper vi 100% förnybar el från lokala elproducenter. Det gynnar inte bara en hållbar samhällsutveckling, utan också lönsamheten i småskalig elproduktion.

Som medlem i Växtkraft har du en unik möjlighet att köpa ditt företags el genom vår egen elhandelsportfölj. Du får samma tjänst som används bland annat av Toyota, Väderstad och detaljhandelsföretaget ICA, där vi överlåter inköpen av el till Bixias elhandelsexperter. Samtidigt tar du ansvaret för att elen är ansvarsfullt producerad, vilket stärker ditt varumärke gentemot kunder och konkurrenter. Vill du veta mer? Fyll i formuläret nedan står tar en Växtkraft representant kontakt med dig!

Växtkraft Mjölby elhandelsportfölj
  • Lågt, stabilt elpris över tid
  • Ger ett unikt miljövärde som stärker ditt företags varumärke
  • Elinköp anpassat efter rådande marknadsutveckling

Ja Tack! Jag vill veta mer om Växtkrafts El-Portfölj