Växtkraft - Vi är din partner i Mjölby Kommun när det gäller företagsamhet!

Växtkraft i Mjölby kommun är en ekonomisk förening som riktar sig till dig som är företagare av något slag, industriföretag, serviceföretag, handelsföretag, lantbruk eller något helt annat. Vårt mål är att skapa bra förutsättningar i Kommunen för just ditt företag. Vi vill stå på din sida när det gäller kontakter med Kommun och andra myndigheter. Det kan vara, rådgivande eller tips om hur du ska gå till väga med kontakter i det aktuella mötet. Vi kan också vara behjälplig med lobbying och påverkan för att få gehör för sådant som gynnar näringslivet i kommunen. Vi vill också skapa förutsättningar för nätverkande mellan företagen/företagarna sig emellan och även gentemot tjänstemän o politiker i kommunen. Detta gör vi genom olika typer av möten så som tema luncher, frukostar, seminarier mm. Vi vill också söka och se era gemensamma behov av kurser/utbildningar och arrangera sådana vid behov med attraktiva erbjudanden.

Växtkraft är också en part i centrumarbetena i våra tätorter där vi vill skapa förutsättningar för en god handel i trevlig miljö, detta så väl i Skänninge, Mantorp, Väderstad som Mjölby.

Vi har som gemensamt mål att också hjälpa företagen i Kommunen genom att skapa medlemsnyttor såsom en gemensam Elportfölj, gemensamma avtal om säkerhet mm.

Vill du veta mer om allt detta? kontakta vår verksamhetsledare eller läs mera på övriga sidor på vår hemsida.

Ett bra och trevligt boende i Kommunen kräver ett gott näringslivsklimat för alla typer av företag. Det är det som är vår uppgift och som vi vill verka för. Väl mött i en förening med ambitioner

Kontakta Verksamhetsledare eller hitta mer information >>här

Morgan Sehlstedt, mailadress info@vaxtkraftmjolby.se eller ring 070-768 19 40