Ta klivet!

Funderar du på att ta steget och starta ditt eget företag, eller har du redan kommit igång på din entreprenörsresa? Oavsett vilket skede du befinner dig i, finns det värdefull hjälp att få när det kommer till att navigera genom företagsvärldens utmaningar. Vårt dedikerade team på Växtkraft i Mjölby, i samarbete med NyföretagarCentrum, är här för att erbjuda dig kostnadsfri, konfidentiell och objektiv rådgivning. Vi har expertis inom en mängd olika områden som kan vara avgörande för framgången med din affärsidé. Oavsett om du behöver vägledning angående val av rätt företagsform, hjälp med registrering, skapande av en hållbar budget eller strategier för effektiv marknadsföring, så finns vi här för att stödja dig. Vårt mål är att se till att du har de verktyg och kunskaper som krävs för att din företagsresa ska bli så framgångsrik som möjligt. Vi förstår att det kan vara en utmanande process, och därför vill vi vara din pålitliga partner när du tar dina första steg mot entreprenörskap. Kontakta oss idag så kan vi börja arbeta tillsammans för att förverkliga dina företagsambitioner. Vi ser fram emot att hjälpa dig att lyckas!


Bra resurser!

Nyföretagarcentrums hemsida

Nyföretagarcentrum

Nyföretagarcentrum (NFC) är en organisation som främjar och stödjer entreprenörskap och nyföretagande. Deras verksamhet är inriktad på att hjälpa nya företagare att lyckas och växa genom att erbjuda olika resurser och tjänster. Här är några av de huvudsakliga inslagen i Nyföretagarcentrums verksamhet:

 1. Rådgivning och coaching: NFC erbjuder rådgivning och individuell coaching till blivande och nystartade företagare. Detta inkluderar hjälp med affärsplaner, finansiering, marknadsföring och andra viktiga aspekter av företagande.

 2. Utbildning och kurser: Organisationen erbjuder olika utbildningsprogram och kurser som syftar till att förbereda företagare för att driva sina företag framgångsrikt. Dessa kurser kan omfatta ämnen som företagsledning, bokföring och affärsutveckling.

 3. Nätverk och samarbete: NFC skapar möjligheter för företagare att nätverka med andra företagare, investerare och affärspartners. De främjar samarbete och affärsrelationer som kan gynna nya företag.

 4. Tillgång till finansiering: NFC kan hjälpa företagare att hitta finansieringsmöjligheter och bistå med att ta fram finansieringsansökningar och affärsplaner som ökar chanserna att få investeringar eller lån.

 5. Affärslokaler och resurser: Vissa NFC-kontor kan erbjuda tillgång till kontorsutrymmen, mötesrum och andra resurser som är viktiga för företagets dagliga verksamhet.

 6. Följande och utvärdering: NFC följer och utvärderar ofta framstegen för de företagare som de stöttar för att säkerställa att de är på rätt spår och att deras företag utvecklas positivt.

Sammanfattningsvis, Nyföretagarcentrum spelar en viktig roll i att främja entreprenörskap och stödja nya företagare i att lyckas med sina företagsambitioner genom att erbjuda en bred palett av tjänster och resurser.


Skatteverket

Skatteverket för företag är en myndighet som har en central roll i att reglera och övervaka skattefrågor för företag i ett land. Nedan är några av huvudkomponenterna i Skatteverkets verksamhet när det gäller företag:

 1. Skattehantering: Skatteverket ansvarar för insamling, granskning och hantering av skatter och avgifter från företag. Det inkluderar företagsinkomstskatt, moms, arbetsgivaravgifter och andra skattefrågor.

 2. Rådgivning och information: Skatteverket erbjuder företag rådgivning och information om skattelagar och föreskrifter. Detta inkluderar att hjälpa företag att förstå sina skatteåtaganden, fylla i skattedeklarationer och rapportera korrekt.

 3. Skattekontroller: Skatteverket utför skattekontroller och revisioner av företag för att säkerställa att de följer skattelagarna och att skatter och avgifter betalas korrekt. Detta är en viktig del av att säkerställa rättvisa och lika villkor för alla företag.

 4. Registrering och deklaration: Företag måste registrera sig hos Skatteverket och deklarera sina inkomster och utgifter enligt fastställda tidsfrister. Skatteverket tillhandahåller plattformar och system för företag att göra detta enkelt och smidigt.

 5. Skatteincitament och förmåner: Skatteverket kan erbjuda information om och hantera olika skatteincitament och förmåner som kan vara tillgängliga för företag. Detta kan inkludera företagsstödprogram, skatteavdrag och särskilda skatteregler för olika branscher eller verksamhetsområden.

 6. Utbildning och vägledning: Skatteverket erbjuder ibland utbildning och vägledning till företagare om skattelagar och föreskrifter. Detta hjälper företag att förstå och följa de rätta skattereglerna.

 7. Digitala tjänster: Skatteverket för företag erbjuder ofta digitala tjänster och plattformar för att underlätta skattehantering och deklaration. Detta inkluderar elektronisk inlämning av deklarationer och e-fakturering.

Sammanfattningsvis, Skatteverket för företag har en viktig funktion i att säkerställa att företag uppfyller sina skattemässiga skyldigheter och har tillgång till rätt information och resurser för att hantera sina skattefrågor effektivt och i enlighet med gällande lagar och regler.

Verksamt.se

Verksamt.se är en webbplattform och en central resurs för företagare i Sverige. Dess huvudsyfte är att förenkla och underlätta för företagare att starta och driva sina verksamheter genom att erbjuda omfattande information och digitala tjänster. Här är några viktiga aspekter av Verksamt.se och deras verksamhet:

 1. Information och vägledning: Verksamt.se tillhandahåller omfattande information och vägledning för blivande och befintliga företagare. Det inkluderar information om att starta och registrera företag, skattefrågor, företagsformer, tillstånd och regler som är relevanta för olika branscher.

 2. Starta företag: På webbplatsen kan blivande företagare hitta steg-för-steg-guider och checklister som hjälper dem att navigera genom processen att starta ett företag. Det inkluderar information om att välja rätt företagsform, registrera företaget och skapa en affärsplan.

 3. Digitala tjänster: Verksamt.se erbjuder digitala tjänster som gör det möjligt för företagare att enkelt registrera sina företag, ansöka om tillstånd och göra olika deklarationer och rapporteringar online. Detta sparar tid och minskar byråkratiskt arbete.

 4. Branschinformation: Plattformen ger specifik information om olika branscher och deras specifika krav och regler. Detta hjälper företagare att förstå och följa de bestämmelser som är relevanta för deras verksamhet.

 5. Företagskonton: Företagare kan skapa och hantera sina företagskonton på Verksamt.se, vilket ger dem tillgång till viktig information om sitt företag, registreringar och skattefrågor.

 6. Stöd och kontaktinformation: Plattformen erbjuder kontaktinformation till relevanta myndigheter och organisationer som kan hjälpa företagare med sina frågor. Det inkluderar information om Skatteverket, Bolagsverket och andra viktiga instanser.

 7. Evenemang och utbildning: Verksamt.se listar även evenemang, seminarier och utbildningar som kan vara användbara för företagare, vilket ger möjligheter till kunskapsutbyte och nätverkande.

Sammanfattningsvis är Verksamt.se en värdefull resurs för företagare i Sverige, som strävar efter att förenkla och stödja företagsverksamhet genom att erbjuda omfattande information, digitala tjänster och praktisk vägledning. Detta hjälper företagare att effektivt navigera i den komplexa världen av företagsverksamhet och skapar en mer gynnsam miljö för företagande i landet.

Almi är en mångsidig partner

ALMI är en organisation som är inriktad på att främja företagande och entreprenörskap i Sverige. De erbjuder en rad olika resurser och tjänster för företagare och blivande företagare. Här är några viktiga aspekter av ALMIs verksamhet och deras resurser:

 1. Finansiering och lån: ALMI erbjuder företagslån och finansieringslösningar för att hjälpa företagare att starta, utveckla och växa sina verksamheter. Dessa lån kan användas för att täcka investeringar, kapitalbehov eller expansion.

 2. Rådgivning och affärsutveckling: ALMI tillhandahåller rådgivning och affärsutvecklingstjänster för företagare. Detta inkluderar hjälp med affärsplaner, strategisk planering, marknadsföring och andra aspekter av företagande.

 3. Innovation och forskning: ALMI stöder innovation och forskning genom att erbjuda finansiering och resurser för företag som utvecklar nya produkter eller teknologier. De hjälper också företag att hitta partnerskap och samarbeten inom innovationsområdet.

 4. Internationalisering: För företag som vill expandera internationellt, erbjuder ALMI stöd och resurser för att navigera i internationella marknader. Detta kan inkludera exportrådgivning och hjälp med att hitta internationella affärsmöjligheter.

 5. Nätverk och partnerskap: ALMI har ett omfattande nätverk av partners och samarbetsorganisationer som kan vara till nytta för företagare. Detta inkluderar samarbete med banker, investeringsfonder, universitet och andra aktörer.

 6. Utbildning och kurser: ALMI erbjuder utbildningsprogram och kurser för företagare och deras personal. Dessa kan vara inriktade på olika affärsområden och färdigheter.

 7. Företagsinkubatorer: ALMI driver också företagsinkubatorer, vilka är fysiska platser där nya företag kan få stöd, tillgång till kontorsutrymmen och samarbeten med andra företagare.

 8. Digitala resurser: ALMI har en omfattande webbplats som innehåller information, guider och verktyg för företagare. Detta inkluderar affärsplaneringsverktyg och andra användbara resurser.

Sammanfattningsvis är ALMI en viktig resurs för företagare i Sverige, och deras verksamhet är inriktad på att stödja företagande och innovation. Genom att erbjuda finansiering, rådgivning, nätverk och utbildning hjälper ALMI företag att lyckas och växa på en konkurrensutsatt marknad.

Kontakta Växtkraft för mer information!