Arbetsförmedlingen bjuder in till digital konferens

Breddad rekrytering!

I takt med den snabbt föränderliga arbetsmarknaden och den ständigt ökande konkurrensen om kvalificerad arbetskraft, har begreppet "breddad rekrytering" blivit en central del av företagens strategiska rekryteringsprocesser. Många företag vittnar om de utmaningar de står inför när de försöker hitta rätt kompetens för att möta sina affärsbehov. Denna utmaning har fått arbetsförmedlingen att agera som en värdefull resurs.

Arbetsförmedlingen har svarat på denna utmaning genom att bjuda in företag till digitala informationsmöten där de delar med sig av insikter om olika alternativa vägar till rekrytering. Dessa möten erbjuder också en djupare förståelse för det stöd och de resurser som företag kan få tillgång till för att underlätta rekryteringsprocessen. Genom att samla företag och arbetskraftsmyndigheter i en digital arena främjas kunskapsutbyte och samarbete som är avgörande för att övervinna kompetensbristen.

Arbetsfrmedlingenpng

Det mest anmärkningsvärda är att breddad rekrytering inte bara gynnar företagen ekonomiskt genom att hjälpa dem att hitta de kompetenser de behöver för att växa och trivas. Den har också en djupt positiv inverkan på samhället som helhet. Genom att erbjuda alternativa rekryteringsvägar ger företagen personer med olika bakgrunder och erfarenheter en möjlighet att komma in på arbetsmarknaden. Detta inte bara stärker individernas självförsörjning och ekonomiska oberoende utan bidrar även till att bygga ett mer inkluderande och diversifierat samhälle.

I en tid då kompetens och mångfald är nyckelfaktorer för framgång, har begreppet breddad rekrytering blivit en vägledande princip för företag och samhället i stort. Det innebär att se bortom traditionella rekryteringsmetoder och öppna dörrar för en bredare grupp talanger och individer som har potentialen att forma framtidens arbetsstyrka och samhälle. Det är en vinn-vinn-situation där företagen får de kompetenser de behöver och individer får möjligheten att förverkliga sina ambitioner samtidigt som de bidrar till samhällets utveckling och tillväxt.

Dag: 2023-12-14

Tid: 13.15-14.15

Länk för att koppla upp sig:

https://regionostergotland-se.zoom.us/j/87919919485?pwd=NUdVWGpqNHVuVnUxVHpTWENmZ2hLUT09


Meeting ID: 879 1991 9485

Passcode: 931593