Återgå till blogg
Morgonmöte i Väderstad -Växtkraft medverkade

Växtkraft närvarade vid ett morgonmöte i Väderstad, initierat av näringslivskontoret i Mjölby Kommun. Mötet är månatligt återkommande och Växtkrafts närvaro kommer att bestå. Det diskuterades bla. besöksfrämjande aktiviteter som ska äga rum.

Läs mer