Mjölby CrossFit om att investera i hälsa på arbetstid!

I förra veckan hade CrossFit Mjölby förmånen att hålla ett lunchmöte på Mjölby Stadshotell, där vi djupdök i några av de mest brännande frågorna kring hälsa och arbetslivet. Med en blandning av deltagare från olika företag och branscher, skapade vi en inspirerande och tankeväckande diskussion om hur vi kan prioritera hälsa och välmående både på och utanför arbetsplatsen.

En av de första frågeställningarna som togs upp var: Är hälsa mätbart? Det är en fråga som ofta leder till olika svar beroende på vem man frågar. Men en sak är säker: genom att använda olika metoder som att mäta fysisk aktivitet, kostvanor och mentalt välmående kan vi få en indikation på vår hälsa. Att ha mätbara mål kan vara en stark motivationsfaktor för att upprätthålla hälsosamma vanor.
Crossfit Mjlbys garejpeg

priset på hälsa?

En annan viktig fråga som diskuterades var: Vad är priset på hälsa? Det är lätt att tänka på kostnader för gymmedlemskap eller hälsosam mat som en börda, men i själva verket är investeringen i hälsa en investering i vår framtid. Att prioritera hälsosamma vanor kan leda till minskad sjukfrånvaro, ökad produktivitet och bättre livskvalitet på lång sikt.
Crossfit Mjlby hll lunchmtejpeg

Ska man träna på arbetstid?

En kontroversiell fråga som väckte diskussion var: Ska man träna på arbetstid? Det är en fråga som delar åsikter, men forskning visar att företag som främjar fysisk aktivitet på arbetstid upplever minskad sjukfrånvaro och ökad arbetsglädje bland sina anställda. Att erbjuda möjligheter till träning under arbetsdagen kan också främja teambyggande och öka engagemanget hos medarbetarna.

En central tanke som genomsyrade diskussionen var vikten av att investera i sina medarbetare. Att erbjuda friskvårdsbidrag, hälsofrämjande aktiviteter och en hälsosam arbetsmiljö är inte bara en fördel för de anställda utan också för företagets långsiktiga framgång. När medarbetarna mår bra presterar de bättre och är mer benägna att stanna kvar på företaget.
Lunchmte med Crossfit Mjlbyjpeg

För att exemplifiera hur investering i hälsa kan se ut i praktiken delade deltagarna med sig av sina egna erfarenheter. Från företag som erbjuder gemensamma träningspass till att integrera ståbord och promenadmöten, fanns det många kreativa sätt att främja hälsa på arbetsplatsen.

Sammanfattningsvis var lunchmötet en möjlighet att reflektera över hur vi kan skapa en hälsosammare arbetskultur där välmående prioriteras lika högt som produktivitet och resultat. Genom att investera i hälsa på arbetstid kan vi inte bara förbättra individernas livskvalitet utan också stärka företagens konkurrenskraft på marknaden. Vill du komma i kontakt med CrossFit Mjölby? Klicka på länken här CrossFit i Mjölby


Crossfit Mjlby deltagarejpeg

Hur går jag tillväga?

Om ni funderar o går i tankar att stärka er arbetsplats så ta kontakt med CrossFit Mjölby via info@crossfitmjolby.se