Morgonmöte i Väderstad -Växtkraft medverkade

Morgonmöte i Väderstad!

Idag hade Växtkraft förmånen att närvara vid ett morgonmöte i Väderstad, organiserat av Näringslivskontoret. Varje sista fredag i månaden samlas företagare från Väderstad för att diskutera aktuella ärenden och möjliga förbättringar över en kopp kaffe. Vid dagens möte anslöt även Isabel Gölles digitalt. Isabel är den senaste tillskottet till den nya samverkansorganisationen och delade med sig av de fördelar som den nya föreningen kommer att medföra. Denna organisation kommer att arbeta tillsammans med de fyra tätorterna inom kommunen.

Vi hade även äran att välkomna Morgan Sehlstedt, verksamhetsledaren för Växtkraft i Mjölby, en förening som kommer att vara en del av styrelsen i den nya samverkansorganisationen. Vi diskuterade möjligheten att säkra finansiering för handelsgynnande aktiviteter, och flera utmärkta förslag på sådana aktiviteter framkom.

Centralkonditoriet i Vderstadjpg

Under mötet delade Per Nilsson från Väderstad AB med sig av företagets utveckling och de utmaningar de står inför. Per påpekade att det händer mycket positivt i Väderstad, men det kan vara utmanande att hålla sig informerad om vem som ansvarar för vad och när det sker. En ny samlad organisation som kan centralisera och kommunicera alla pågående initiativ kommer att skapa översikt och klarhet, både för aktörer och besökare.

Vi ser med spänning fram emot nästa morgonmöte som kommer att äga rum den 24 november, denna gång på Väderstad AB. Till detta möte har vi bjudit in Elina Jonsson från Länsstyrelsen för att diskutera en högaktuell fråga, nämligen totalförsvar inom näringslivet och hur vi ska hantera kriser eller krig om de skulle uppstå.

Vi vill tacka alla deltagare för ett mycket intressant och kreativt möte.
Nästa möte 24 November 2023 kl. 08:00 på Väderstad AB, Vi ses! Hälsningar Växtkraft