Ny samverkansorganisation i Mjölby

Växtkraft i samarbete med Kommun, fastighetsägare

I kommunen pågår för närvarande ett projekt som syftar till att öka attraktiviteten i de centrala delarna av de fyra större tätorterna: Mjölby, Mantorp, Skänninge och Väderstad. Detta projekt drivs genom inrättandet av en ny samverkansorganisation för att främja utvecklingen av platser och handel.

Samverkansorganisationen inkluderar representanter från kommunen, fastighetsägarnätverket och näringslivet. Denna organisation kommer att arbeta med flera olika prioriterade områden, inklusive platsutveckling, stadsmiljö, etablering, trygghet samt arrangemang och evenemang.

– Det har gemensamt med konsulter och kommunen genomförts över 50 intervjuer med personer från näringslivet, genomfört platsspaningar och lyssnat på deras önskemål om hur vi ska arbeta. Vårt mål har varit att utforma organisationen på bästa sätt med hänsyn till varje ort unika förutsättningar. Vi har kommit fram till att den mest effektiva vägen framåt är att inrätta en ny samverkansorganisation, säger Isabel Gölles, projektledaren för centrum, platser och handel.

Projektet initierades i juni 2021 och sedan dess har flera workshops och dialogmöten genomförts. Under förra årets julhandel genomfördes olika åtgärder såsom konstprojekt, samarbetsinsatser på offentliga platser och installationer med selfie-ramar.

Växtkraft kommer att ingå i styrelsen

Nu planeras att en tillfällig interimsstyrelse ska utses, där kommunen är en av tre parter som ansvarar för att utveckla en vision och målbilder för projektet. Växtkraft kommer att ha Martin Johansson, delägare i Tree Logistic och som tidigare arbetat inom Tillväxt Motala som representant i den nya styrelsen. Martin är en frisk fläkt med enorm kompetens som kommer att representera Växtkraft i den nya sammanslutningen. Säger Jonny Cammerfjord ordförande i Växtkraft.

Vad som utmärker Mjölby kommun när det gäller centrum, platser och handelsutveckling är:

– Det finns ett unikt entreprenörskap och engagemang inom näringslivet i kommunen. Det är en viktig resurs för organisationen framåt. Men samtidigt kan det vara nödvändigt med samordning och stöd inom de områden som organisationen förväntas hantera, säger Isabel Gölles.

Centrum, platser och handelsutveckling är ett samarbete mellan kommunen, de lokala fastighetsägarna, handelsföretagen, besöksnäringen och näringslivsföreningen Växtkraft.