Succe´för FOKUS Näringslivsmässa

FOKUS Näringslivsmässa: Arenan för Boxholm, Mjölby och Ödeshögs Näringsliv.

Under den pulserande atmosfären av nyskapande idéer och affärsmöjligheter samlades entreprenörer, företagsledare och privatpersoner på FOKUS Näringslivsmässa den 12-13 april 2024. Arrangerad av Växtkraft i Mjölby Kommun och partner, lockade denna tvådagars händelse ca 4500 besökare, där fredagen var vigd åt näringslivet och lördagen tillägnad privatpersoner som sökte inspiration och insikter.

IMG_0219JPG

På FOKUS mässan förenades tankar och visioner från olika sektorer, skapandes en dynamisk plattform för att främja samarbete och innovation. Mässan erbjöd en rikedom av utställare, föreläsningar och nätverksmöjligheter som speglade det blomstrande företagsklimatet i regionen.

En av höjdpunkterna under FOKUS var de inspirerande föreläsningarna, där framstående talare som Sven-Otto Littorin delade med sig av sin kunskap och erfarenhet. Deras insiktsfulla presentationer erbjöd en skatt av nutidshistoria och framtidsutsikter för deltagarna.

Fredagen, som var inriktad på näringslivet, bjöd på möjligheter för företag att knyta nya kontakter, utbyta idéer och upptäcka nya affärsmöjligheter. Utställningsområdet pulserade av aktivitet, med företag från olika branscher som presenterade sina produkter och tjänster, samtidigt som de erbjöd möjligheter till samarbete och affärsutveckling.

IMG_0221JPG

Lördagen, öppen för privatpersoner, erbjöd en unik möjlighet för allmänheten att få inblick i det lokala näringslivet och möta företag på en mer personlig nivå. Besökarna hade chansen att utforska olika produkter och tjänster, delta i tävlingar och workshops samt få rådgivning från experter inom olika områden.

Genom att samla företag och privatpersoner under samma tak skapade FOKUS en miljö som främjade samverkan och tillväxt. Mässan fungerade som en katalysator för affärsutveckling och innovation, där idéer föddes och affärer knöts.

Som huvudarrangör för FOKUS Företagsmässa, visade Växtkraft i Mjölby Kommun sitt engagemang för att främja lokalt näringsliv och skapa en hållbar ekonomisk tillväxt. Genom att erbjuda en plattform för utbyte och samarbete stärker de banden mellan företag och samhälle, vilket i sin tur bidrar till en levande och dynamisk region.

IMG_0217jpeg

I slutändan var FOKUS Näringslivsmässa inte bara en händelse på kalendern, utan en mötesplats där idéer mötte handling och där affärsmöjligheter omvandlades till verklighet. Med en framgångsrik upplaga år 2024, ser framtiden ljus ut för FOKUS som en fortsatt motor för tillväxt och innovation i Mjölby Kommun och dess omgivningar.

IMG_0220JPG
Nya och gamla kontakter knöts på mässan
IMG_0208jpeg
Våra politiker och KSO i Boxholm, Mjölby och Ödeshög visade på bra tillväxt företagsmässigt.
IMG_0204jpeg
Sven-Otto Littorin pratade nutid och framtid