Mjölbybussen, en resa mot framtidens möjligheter! Borås 17-18 Oktober 2024

Mjölbybussen är mycket mer än bara en vanlig bussresa. Det är en spännande och givande studieresa som samlar företagare, kommunpolitiker och tjänstemän från hela Mjölby kommun för att utforska och lära sig nya saker. Den här unika aktiviteten är en möjlighet att öppna dörrarna till en värld av kunskap och möjligheter, och den har blivit en återkommande tradition som både berikar deltagarnas kunskaper och stärker samhällssammanhållningen.

Målet med Mjölbybussen är att erbjuda en plattform för kunskapsutbyte och samarbete mellan olika sektorer och aktörer inom Mjölby kommun och den kommun och ort vi besöker. Genom att samla företagare, kommunpolitiker och tjänstemän på en och samma resa skapas en unik möjlighet att bryta ner barriärer och öppna upp för dialog och samverkan. Det är en chans att diskutera och utforska nya idéer och lösningar för att främja tillväxt och utveckling inom kommunen.

Under Mjölbybussen får deltagarna möjlighet att besöka andra städer och orter där de kan lära sig av framgångsrika företag och innovativa projekt. De får möta inspirerande människor och organisationer som delar med sig av sina erfarenheter och insikter. Genom rundvandringar, föreläsningar och diskussioner får deltagarna en bredare förståelse för olika branscher och samhällsutmaningar.


Läs om tidigare arrangerade Mjölbybussen:
2022 resan gick till Gnosjö & Höganäs >> Läs mer
2023 resan gick till Mora >> Läs mer

Mjölbybussen är också en möjlighet att fördjupa kunskapen om kommunens egna styrkor och svagheter. Deltagarna får insikt i de projekt och initiativ som pågår inom Mjölby kommun och kan diskutera hur de kan bidra till att forma kommunens framtid. Det är en chans att reflektera över de utmaningar och möjligheter som finns och hur de kan samarbeta för att göra Mjölby till en ännu bättre plats att bo och verka i.

Sammanfattningsvis är Mjölbybussen en fantastisk aktivitet som främjar lärande, samarbete och utveckling inom Mjölby kommun. Den ger deltagarna möjlighet att utöka sina kunskaper, nätverka med likasinnade och inspireras av framgångsrika förebilder. Mjölbybussen är en resa mot framtidens möjligheter och en möjlighet att tillsammans forma en ljusare framtid för Mjölby och dess företag och inte minst invånare.